Skip to content

Personvernerklæring (GDPR)

1. GENERELT

Denne politikken angående personvern og markedsføring ( “Privacy Policy”) beskriver hvordan Sunplex AB ( ‘Sunplex), reg. No. 556556-9802, Jägarvallsvägen 11 584 22 Linköping, e-post: kundtjanst@solarplexius.com, samle, bruke, formidle og lagre dine personlige data. 

1.1 Disse retningslinjene gjelder når Sunplex AB tilbyr produkter i forbindelse med kjøpet, supportsaker og annen kontakt med Sunplex AB, som for eksempel besøk på nettstedet. Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger utføres innenfor rammen av kjøp gjort på vår hjemmeside 1,2 Du vil alltid kunne føle deg trygg når du oppgir personlig informasjon til oss. Vi vil demonstrere med denne personvernreglene hvordan vi sikrer at dine personlige opplysninger behandles i samsvar med gjeldende personverndata

DINE RETTIGHETER

Som registrert hos oss har du følgende rettigheter:
Du har rett til å be om retting dersom vi har registrert feil eller ufullstendige personopplysninger om deg.
Du har rett til å få personopplysningene dine slettet under disse betingelsene.
Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig. 
Informasjonen er ikke lenger nødvendig for formålet de ble samlet inn for: 
Hvis dataene lagres med ditt samtykke og du tilbakekaller samtykket. 
Hvis behandlingen er basert på en interesseavveining og det er ingen legitime grunner som veier tyngre enn din interesse. 
personopplysningene har blitt behandlet ulovlig.
Hvis sletting er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse. 
Hvis personopplysningene har blitt behandlet ulovlig.
Hvis sletting er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse.
Hvis du protesterer mot behandling for direkte markedsføringsformål. Retten til å få personopplysninger slettet gjelder ikke dersom vi er forpliktet ved lov (f.eks. regnskapsloven) til å beholde dataene.
Du har rett til dataportabilitet (rett til å få personopplysningene dine flyttet) forutsatt at det juridiske grunnlaget er samtykke eller avtale, og det du kan få er personopplysninger om deg, som du selv har gitt eller som er generert av dine dokumenter/aktiviteter.
Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Men hvis du ber om en begrensning av din behandling av personopplysninger, kan det bety at vi ikke kan oppfylle våre eventuelle forpliktelser overfor deg i den perioden begrensningen er i kraft. 
Du har rett til å protestere mot en behandling av personopplysninger som har en interesseavveining, for eksempel rettslig grunnlag. For at vi skal kunne fortsette med dagens behandling, må vi kunne vise til en tungtveiende begrunnet begrunnelse for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter eller friheter. Ellers kan vi kun behandle dataene for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav. 
Du har alltid rett til å motsette deg at personopplysningene dine brukes til direkte markedsføring. Dersom det gjøres innsigelse mot direkte markedsføring, kan personopplysningene ikke lenger behandles for slike formål. Dersom du ikke er fornøyd med svaret du har fått fra oss, har du rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten. For å kontakte tilsynsmyndigheten Datainspektionen kan du bruke følgende kontaktinformasjon: Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Postadresse: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

2. ANSVARLIG FOR PERSONDATA

Sunplex AB er ansvarlig for personopplysninger for Sunplex ‘behandling av dine personopplysninger. Vi er ansvarlige for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning

3. NÅR SAMLER VI INN OG BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

3.1 Når du besøker nettsiden vår eller for at du skal kunne kjøpe våre produkter eller kontakte oss for informasjon eller service, samler vi i noen tilfeller inn personopplysninger om deg, som beskrevet nedenfor: 

3.2 Sunplex samler inn og behandler personlig informasjon om deg når du besøker Sunplex-nettstedet, foretar et kjøp på Sunplex-nettsteder, bruker Sunplex-støtte. Informasjonen som samles inn fra deg på kjøpstidspunktet er nødvendig for at du skal kunne gi deres støtte til produktet og tilbudene dine.

4. LAGRING AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON

4.1 Dine personopplysninger lagres i en database hos oss. Samt i forretningssystemer for håndtering av fakturaer og regnskap.

4.2 Informasjonen lagres på en server innenfor EU og dine personopplysninger er derfor beskyttet av databeskyttelsesforordningen. 

4.3 Vi er ansvarlige for at dine personopplysninger er hos oss.

5. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DEG?

5.1 For deg som er kunde hos Sunplex. Personopplysningene Sunplex AB samler inn og behandler om deg (heretter kalt Kunde) i egenskap av Kunde som foretar kjøp og bruker våre støttetjenester er:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer og e-post
  • Betalingsinformasjon
  • Kundenummer
  • IP-adresse og informasjon om din bruk av Sunplex-nettstedet
  • Informasjon om dine kjøp

6. DELING

6.1 Vi kan dele dine personopplysninger med for eksempel rederier, støtteverktøy (live chat) dersom det er nødvendig for at vi skal kunne holde vår avtale med deg.

6.2 Sunplex kan avsløre informasjonen din til tredjeparter til tilknyttede selskaper som kort- eller betalingsløsningsleverandører.

6.3 Vi vil ikke selge din personlige informasjon til tredjeparter 

6.4 Våre underleverandører kan imidlertid ikke bruke data om deg til andre formål enn å yte tjenesten og bruken må alltid skje på de vilkårene vi angir.

7. BESKYTTELSE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Du skal alltid kunne føle deg trygg når du sender inn dine personopplysninger til oss. Sunplex har derfor tatt nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring og sletting. For eksempel lagres all informasjon om kunder og Kunde i en database som er beskyttet av autorisasjonskontroll og brannmur.

8 . HVORDAN VI INNSAMLER OG BRUKER (BEHANDLER) PERSONOPPLYSNINGER

For at vi skal kunne tilby deg vår støtte, behandler vi personopplysninger i følgende situasjoner og til følgende formål. Vi lagrer ikke data lenger enn vi trenger.

For å oppfylle avtalen vår
For at vi skal oppfylle vår avtale eller avtale om å motta bestillinger, levere varer og sende fakturaer til deg, behandler vi dine personopplysninger i form av navn, telefonnummer og e-postadresse. Vi lagrer disse opplysningene så lenge vi er forpliktet til det i henhold til regnskapsloven.

For å kunne kontakte deg
For at vi skal kunne kontakte deg behandler vi din kontaktinformasjon i form av navn, telefonnummer og e-postadresse.
Vi bruker også e-postadressen din til å sende deg informasjon, invitasjoner og kampanjer, men du kan velge å slutte å motta den typen e-post når som helst ved å klikke på avmeldingslenken nederst i utsendelsen.

Rett til begrensning av behandlingen
I noen tilfeller har du rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Begrensning innebærer at opplysningene er merket slik at de i fremtiden kun kan behandles for visse begrensede formål.
Retten til begrensning gjelder blant annet når du vurderer at opplysningene er uriktige og har bedt om retting. I slike tilfeller kan du også be om at behandlingen av dataene dine begrenses mens nøyaktigheten av dataene undersøkes.
Når begrensningen opphører, vil vi som behandlingsansvarlige informere deg om dette.

Rett til å protestere
Du har rett til å protestere mot Sunplex ABs behandling av dine personopplysninger. Retten til å protestere gjelder når personopplysninger behandles for å utføre en oppgave av allmenn interesse, som ledd i myndighetsutøvelse eller etter en interesseavveining.
Dersom du protesterer mot behandlingen i slike tilfeller, kan Sunplex AB kun fortsette å behandle opplysningene dersom det kan vises at det er avgjørende legitime grunner til at opplysningene må behandles som veier tyngre enn den registrertes interesser, rettigheter og friheter eller dersom behandlingen finner sted for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav.
Den registrerte har alltid rett til å motsette seg at personopplysningene hennes brukes til direkte markedsføring. En slik innsigelse kan fremsettes når som helst. Dersom det gjøres innsigelse mot direkte markedsføring, kan personopplysningene ikke lenger behandles for slike formål.
Særlige regler gjelder for personopplysninger som behandles for vitenskapelige og historiske forskningsformål eller statistiske formål.

Rett til dataportabilitet
Den registrerte har rett til å innhente og bruke sine personopplysninger andre steder, for eksempel i en annen sosial medietjeneste.
Sunplex AB er forpliktet til å legge til rette for slik overføring av personopplysninger. En forutsetning er at den personopplysningsansvarlige behandler personopplysningene med støtte av samtykke fra den registrerte eller for å oppfylle en avtale.
Dette gjelder kun slike personopplysninger som den registrerte selv har oppgitt.

9. SLETT PERSONOPPLYSNINGER

9.1 Vi lagrer kun personopplysninger så lenge de oppfyller formålet som kreves for at vi skal kunne yte støtte til deg som kunde, eller lovpålagt.

9.2 Vi sletter informasjonen din når vi ikke lenger trenger den. Opplysningene slettes senest når foreldelsesfristen er over for vårt ansvar for utført arbeid, som for tiden er på syv år (iht. regnskapsloven).

9.3 Databeskyttelsesforordningen gir deg en rekke rettigheter overfor oss som behandler personopplysningene dine. For å påberope seg disse rettighetene, kontakt oss via en av våre kontaktkanaler. Vi tilstreber alltid å ha korrekt informasjon og derfor retter, supplerer, sletter eller avidentifiserer vi personopplysninger ved behov. Hvis du mener at informasjon er feil eller villedende, bør du kontakte oss umiddelbart. Dersom du mener at vi på noen måte har behandlet personopplysningene dine feil, kan du sende inn en rapport til tilsynsmyndigheten, som er Datatilsynet. Kontaktinformasjonen deres finner du nedenfor under overskriften Tilsynsmyndighet.

9.4 Du har rett til å motta informasjon en gang i året gratis om hvilke personopplysninger om deg vi behandler. I utdraget ser du hvilke typer personopplysninger om deg vi behandler, formålene med behandlingen, om vi delte personopplysningene med noen andre og i så fall hvem, hvilken kilde dataene har dersom du ikke har gitt dem direkte til oss og hvor lenge vi har til hensikt å lagre informasjonen din. Husk at en anmodning om utdrag fra registeret skal være skriftlig og underskrevet.

9.5 Dersom du mener at vi har uriktige eller villedende personopplysninger om deg, kan du be oss om å få dem rettet eller å få dem supplert med personopplysninger som er relevante for behandlingen. Når vi foretar en slik retting, varsler vi også selskapene som vi har delt dine personopplysninger med. 

9.6 Under visse betingelser kan du be om at personopplysninger som vi behandler slettes, for eksempel hvis de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Personopplysninger som vi trenger for at vi skal kunne oppfylle avtaler mot deg som kunde eller leverandør eller for å kunne overholde lovkrav, kan du imidlertid ikke få slettet. Når vi sletter personopplysninger, varsler vi også andre selskaper som har mottatt dataene fra oss om at de vil bli slettet.

10. HVA ER COOKIES OG HVORDAN BRUKER VI DET?

Hvordan vi håndterer cookies finner du i følgende dokumenter Cookie policy

11. TILSYNSMYNDIGHET

For å kontakte tilsynsmyndigheten Datatilsynet kan du bruke følgende kontaktinformasjon:
Telefon: +468-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadresse: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm